Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

 

Vanliga behandlingsområden: Stress och utmattning, ångest, nedstämdhet & depression, fobier, sömnsvårigheter och tvångshandlingar/tvånstankar.

 

 

Psykodynamisk korttidsterapi

Psykodynamisk terapi passar dig som har en önskan att förstå och reflektera kring dina problem, dig själv och de sammanhang som du befinner dig i.